طراحی به برند روح می بخشد

طراحی صرفاً اشکال، خطوط و یا حتی دکوراسیون نیست، بلکه رمیدن روح به یک نام تجاری و جذب کردن مشتریان به سمت یک محصول است. هدف غایی کیا موتورز ایجاد طرح های کامل و بی عیب و نقص و همچنین بی سابقه است که نام تجاری کیا را تعریف می کند. برای این منظور، کیا به دنبال تعامل بیشتر با افراد مختلف در سراسر جهان است تا درک گسترده تری از بازارها و فن آوری های مختلف در جهت گسترش نام تجاری کیا به عنوان یک برند هیجان انگیز و فوق العاده است.